รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> หมวดหนังสือใหม่ >> ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)

ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ) - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)


  Tell a Friend

ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)

รหัสสินค้า: 000129
ราคาปกติ 220.00 บาท
ราคาพิเศษ 198.00 บาท
ประหยัด 22.00 บาท
รายละเอียด:

หนังสือ ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปรุปสาระสำคัญ เป็นเนื้อหา ปูพื้นฐานความเข้าใจของทฤษฎี และองค์ประกอบของทฤษฎี ประโยชน์ของทฤษฎ๊ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำเสนอทฤษฎีในมุมมองด้านนิเวศวิทยาของเม็คลีรอย ที่ให้ความสำคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคล ระหว่างบุคล และชุมชน ได้แก่ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) แบบจำลองระดับการเปลี่ยนแปลง (Stages of Change) ทฤษฎีการใช้ปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ทฤษฎีการแพร่หลายของนวัตกรรม (Diffusion of innovation) เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการปฏิบัติงนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

//