ค้นหา:
   เข้าสู่ระบบ!!    Mobile        รถเข็น   
ภาษาไทย
    หน้าแรก       สินค้า       เว็บบอร์ด       เกี่ยวกับเรา       บทความ       วิธีการชําระเงิน       ติดต่อเรา  


บริการของร้านค้า
หน้าแรก
สินค้า
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
บทความ
วิธีการชําระเงิน
ติดต่อเรา
ปฏิทินข่าวสาร
แจ้งการชำระเงิน
สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 18/04/2551
ปรับปรุงเวบเมื่อ 01/07/2559
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 101หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (101)
 หมวดหนังสือใหม่
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัช
 หมวดวิจัย
 หมวดกฎหมาย
 หมวดหนังสือทั่วไป
 หมวดหนังสือแปล
 สมุดปกอ่อนคละสี
 หนังสือสาระทบทวน
สินค้าโปรโมชั่น
 หมวดคำศัพท์
จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจสินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

หมวดหนังสือใหม่ View All
 English for Nursing and Health Care Students ราคา 250.00 บ.
 English for Nursing and Health Care Students (Student's Book) ราคา 300.00 บ.
 English for Nursing and Health Care Students (Teacher's Book) ราคา 250.00 บ.
 English for Nursing and Health Care Students (Workbook) ราคา 150.00 บ.
 การบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ราคา 320.00 บ.
 การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ ราคา 210.00 บ.
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง ราคา 260.00 บ.
 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก : กรณีศึกษา ราคา 120.00 บ.
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (ผู้มีปัญหาระบบต่างๆ) ราคา 320.00 บ.
 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ ราคา 230.00 บ.
 การพยาบาลองค์รวม : กรณีศึกษา การพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยมะเร็งการพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ราคา 160.00 บ.
 การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง) ราคา 250.00 บ.
 การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง) ราคา 300.00 บ.
 การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง) ราคา 270.00 บ.
 การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ราคา 230.00 บ.
 การใช้โสตทัศนูปกรณ์ ราคา 250.00 บ.
 ตับอ่อนอักเสบ :ปัญหาการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร การให้การพยาบาลแบบบูรณาการ ราคา 120.00 บ.
 ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ) ราคา 220.00 บ.
 ธาลัสซีเมีย : การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ราคา 250.00 บ.
 พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ ราคา 100.00 บ.
 สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง) ราคา 320.00 บ.
 แนวคิดทฤษฎี การสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้ ราคา 240.00 บ.
หมวดพยาบาล View All
 SPEAK ง่ายๆ สไตล์พยาบาล ราคา 180.00 บ.
 กระบวนการพยาบาล ราคา 90.00 บ.
 กายวิภาคศาสตร์ ราคา 250.00 บ.
 การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน (ปรับปรุง) ราคา 230.00 บ.
 การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ราคา 230.00 บ.
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผล ฯ ราคา 250.00 บ.
 การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด (Human Response to Stress) ราคา 100.00 บ.
 การบริหารการพยาบาล ราคา 240.00 บ.
 การบำบัดทางการพยาบาล ราคา 150.00 บ.
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง ราคา 230.00 บ.
 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและครื่องช่วยหายใจ ราคา 220.00 บ.
 การพยาบาลผู้สูงอายุ ราคา 170.00 บ.
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 ราคา 250.00 บ.
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2 ราคา 250.00 บ.
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3 ราคา 150.00 บ.
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4 ราคา 150.00 บ.
 การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ราคา 150.00 บ.
 การพยาบาลระยะคลอด ราคา 250.00 บ.
 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 ราคา 180.00 บ.
 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 ราคา 300.00 บ.
 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์:ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ราคา 295.00 บ.
 การพยาบาลหู คอ จมูก (ฉบับปรับปรุง 1) ราคา 350.00 บ.
 การพยาบาลโรคเลือดในเด็ก ราคา 230.00 บ.
 ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิก ราคา 230.00 บ.
 ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมบูรณะ ราคา 295.00 บ.
 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการคลอดก่อนกำหนด ราคา 110.00 บ.
 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2 ราคา 270.00 บ.
 คู่มือรถพยาบาล ปกติ 45.00 บ.
พิเศษ 40.00 บ.
 จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล ราคา 120.00 บ.
 ชีวเคมี ราคา 250.00 บ.
 พยาธิวิทยาระบบประสาท ราคา 200.00 บ.
 พยาบาลกับงานอาชีวอนามัย ราคา 100.00 บ.
 พัฒนาการพยาบาล ราคา 90.00 บ.
 ระเบียบวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิก ราคา 110.00 บ.
 หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาล ราคา 280.00 บ.
 เวชปฎิบัติการพยาบาล : โจทย์และสถานการณ์ ราคา 190.00 บ.
 เอดส์ การรักษายาและวัคซีน ราคา 350.00 บ.
 แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล ราคา 180.00 บ.
 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1 ราคา 190.00 บ.
 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2 ราคา 220.00 บ.
หมวดเภสัช View All
 หลักการเตรียมยาทั่วไป (สำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม) ราคา 230.00 บ.
 เภสัชวิทยา 1 ราคา 120.00 บ.
 เภสัชวิทยา 2 ราคา 180.00 บ.
 เภสัชวิทยา 3 ราคา 250.00 บ.
หมวดวิจัย View All
 การวิจัยทางการพยาบาล ราคา 300.00 บ.
 คู่มือวิจัยและพัฒนา ราคา 150.00 บ.
หมวดกฎหมาย View All
 กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาล (สินค้าหมด) ราคา 80.00 บ.
หมวดหนังสือทั่วไป View All
 Paragraph Writing ราคา 200.00 บ.
 การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 100.00 บ.
 การบริหารการเงินในสถานบริการสุขภาพ ราคา 150.00 บ.
 การเรียนการสอนเชิงรุก ปกติ 100.00 บ.
พิเศษ 90.00 บ.
 คัมภีร์หัตถเวชพรรณนา โรค หัวไหล แขน และมือ ราคา 300.00 บ.
 ระบบสาธารณสุขและการวางแผนงานสาธารณสุข ราคา 250.00 บ.
 เริ่มแรกเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ราคา 80.00 บ.
 โรคและสมุนไพร ราคา 230.00 บ.
หมวดหนังสือแปล View All
 การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก ปกติ 395.00 บ.
พิเศษ 390.00 บ.
 การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1 ราคา 600.00 บ.
 การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 2 ราคา 600.00 บ.
สมุดปกอ่อนคละสี View All
หนังสือสาระทบทวน View All
 ทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบ : คู่มือการสอบในอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 1 ปกติ 395.00 บ.
พิเศษ 390.00 บ.
 ทบทวนสาระและตัวอย่างข้อสอบ : คู่มือการสอบในอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม 2 ปกติ 625.00 บ.
พิเศษ 620.00 บ.
 สาระทบทวนกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ราคา 70.00 บ.
 สาระทบทวนการผดุงครรภ์การพยาบาลมารดาและทารก ราคา 120.00 บ.
 สาระทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ ราคา 70.00 บ.
 สาระทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1 ราคา 90.00 บ.
 สาระทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ราคา 70.00 บ.
 สาระทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ราคา 110.00 บ.
 สาระทบทวนการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ราคา 90.00 บ.
สินค้าโปรโมชั่น View All
 กฎหมายสาธารณสุข ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 160.00 บ.
 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (จนกว่าสินค้าจะหมด) ปกติ 200.00 บ.
พิเศษ 100.00 บ.
 การพยาบาลเด็ก เล่ม 1-3 (จนกว่าสินค้าจะหมด) ปกติ 580.00 บ.
พิเศษ 406.00 บ.
 การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (จนกว่าสินค้าจะหมด) ปกติ 180.00 บ.
พิเศษ 144.00 บ.
 การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (จนกว่าสินค้าจะหมด) ปกติ 250.00 บ.
พิเศษ 200.00 บ.
 การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (จนกว่าสินค้าจะหมด) ปกติ 150.00 บ.
พิเศษ 120.00 บ.
 คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล ราคา 150.00 บ.
 นวัตกรรมสาธารณสุขไทย ราคา 200.00 บ.
 ปริทัศน์โรคติดต่อ (จนกว่าสินค้าจะหมด) ปกติ 180.00 บ.
พิเศษ 126.00 บ.
 แนวคิดและแบบอย่างการทำงานสาธารณสุขเพื่อชนบท ราคา 190.00 บ.
หมวดคำศัพท์ View All
 EASY-EASY 1 :English Conversation for Nursing Students ราคา 160.00 บ.
 ศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ควรทราบ ราคา 120.00 บ.
สินค้า/บริการ แนะนํา
SPEAK ง่ายๆ สไตล์พยาบาล
ราคา 180.00 บ.
English for Nursing and Health Care Students
ราคา 250.00 บ.
ตับอ่อนอักเสบ :ปัญหาการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร การให้การพยาบาลแบบบูรณาการ
ราคา 120.00 บ.
ธาลัสซีเมีย : การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ราคา 250.00 บ.
English for Nursing and Health Care Students (Student
ราคา 300.00 บ.
English for Nursing and Health Care Students (Teacher
ราคา 250.00 บ.
English for Nursing and Health Care Students (Workbook)
ราคา 150.00 บ.
การพยาบาลองค์รวม : กรณีศึกษา การพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยมะเร็งการพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
ราคา 160.00 บ.
หน้าแรก  |  สินค้า  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
(c) 2001- . TARAD.com . All Rights Reserved.