สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> หมวดพยาบาล

หมวดพยาบาล


การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ปกติ 230.00
พิเศษ 207.00
รหัสสินค้า : 000004
เรียบเรียงโดย อาจารย์ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์และคณะ
  Tell a Friend
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3
ปกติ 300.00
พิเศษ 270.00
รหัสสินค้า : 000010
เรียบเรียงโดย อาจารย์ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และคณะ
  Tell a Friend
การพยาบาลหู คอ จมูก (ฉบับปรับปรุง 1)
ปกติ 350.00
พิเศษ 315.00
รหัสสินค้า : 000005
เรียบเรียงโดย :อาจารย์ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
  Tell a Friend
SPEAK ง่ายๆ สไตล์พยาบาล
ปกติ 180.00
พิเศษ 162.00
รหัสสินค้า : 000006
เรียบเรียงโดย ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ & Karen Strazza MooreSpeak
  Tell a Friend
หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาล
ปกติ 280.00
พิเศษ 252.00
รหัสสินค้า : 000011
เรียบเรียงโดย อาจารย์ยุพยงค์ ทังสุบุตรและคณะ
  Tell a Friend
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์:ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์
ราคา 295.00
รหัสสินค้า : 000012
เรียบเรียงโดย อาจารย์มณีกรณ์ โสมานุสรณ์ และคณะ
  Tell a Friend
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและครื่องช่วยหายใจ
ปกติ 220.00
พิเศษ 198.00
รหัสสินค้า : 000104
เรียบเรียงโดย อาจารย์พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
  Tell a Friend
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการคลอดก่อนกำหนด
ปกติ 110.00
พิเศษ 99.00
รหัสสินค้า : 000015
เรียบเรียงโดย พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว
  Tell a Friend
เวชปฎิบัติการพยาบาล : โจทย์และสถานการณ์
ปกติ 190.00
พิเศษ 171.00
รหัสสินค้า : 000022
เรียบเรียงโดย อาจารย์ประไพ โรจน์ประทักษ์
  Tell a Friend
คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2
ราคา 270.00
รหัสสินค้า : 000027
เรียบเรียงโดย อาจารย์อภิญญา เพียรพิจารณ์ และคณะ
  Tell a Friend
คู่มือรถพยาบาล
ปกติ 45.00
พิเศษ 31.50
รหัสสินค้า : 000029
เรียบเรียงโดย อาจาย์สุนันทา ศรีวิวัฒน์ และคณะ
  Tell a Friend
จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล
ปกติ 120.00
พิเศษ 108.00
รหัสสินค้า : 000031
เรียบเรียงโดย อาจารย์อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย
  Tell a Friend
การบริหารการพยาบาล
ปกติ 240.00
พิเศษ 216.00
รหัสสินค้า : 000032
เรียบเรียงโดย อาจารย์นิตยา ศรีญาณลักษณ์แ
  Tell a Friend
กายวิภาคศาสตร์
ปกติ 250.00
พิเศษ 225.00
รหัสสินค้า : 000036
เรียบเรียงโดย SC-NET คณาจารย์เครือข่ายภาคใต้
  Tell a Friend
พยาบาลกับงานอาชีวอนามัย
ปกติ 100.00
พิเศษ 90.00
รหัสสินค้า : 000037
เรียบเรียง อาจารย์สุนทรี คำเพ็ง และคณะ
  Tell a Friend
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1
ปกติ 250.00
พิเศษ 225.00
รหัสสินค้า : 000043
เรียบเรียงโดย คณาจารย์ สถาบันพระบรมราชชนก
  Tell a Friend
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2
ปกติ 250.00
พิเศษ 225.00
รหัสสินค้า : 000044
เรียบเรียงโดย คณาจารย์ สถาบันพระบรมราชชนก
  Tell a Friend
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3
ปกติ 150.00
พิเศษ 135.00
รหัสสินค้า : 000045
เรียบเรียงโดย คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก
  Tell a Friend
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4
ปกติ 150.00
พิเศษ 135.00
รหัสสินค้า : 000046
เรียบเรียงโดย คณาจารย์ สถาบันพระบรมราชชนก
  Tell a Friend
การพยาบาลผู้สูงอายุ
ปกติ 170.00
พิเศษ 153.00
รหัสสินค้า : 000048
เรียบเรียงโดย อาจารย์บุญศรี นุเกตุและคณะ
  Tell a Friend
แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1
ปกติ 190.00
พิเศษ 171.00
รหัสสินค้า : 000051
เรียบเรียงโดย อาจารย์เรณู สอนเครือ และคณะ
  Tell a Friend
แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2
ปกติ 220.00
พิเศษ 198.00
รหัสสินค้า : 000052
เรียบเรียงโดย อาจารย์อภิญญา เพียรพิจารณ์ และคณะ
  Tell a Friend
แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล
ปกติ 180.00
พิเศษ 162.00
รหัสสินค้า : 000053
เรียบเรียงโดย อาจารย์อภิญญา เพียรพิจารณ์ และคณะ
  Tell a Friend
การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ปกติ 150.00
พิเศษ 135.00
รหัสสินค้า : 000055
เรียบเรียงโดย อาจารย์ดวงกมล ปิ่นเฉลียว
  Tell a Friend
การบำบัดทางการพยาบาล
ปกติ 150.00
พิเศษ 135.00
รหัสสินค้า : 000059
เรียบเรียงโดย อาจารย์นงลักษณ์ เชษฐภักดีจิตและคณะ
  Tell a Friend
กระบวนการพยาบาล
ปกติ 90.00
พิเศษ 81.00
รหัสสินค้า : 000066
เรียบเรียงโดย อาจาร์สุระพรรณ พนมฤทธิ์ และคณะ
  Tell a Friend
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  เล่ม 2  ฉบับปรับปรุง
ปกติ 230.00
พิเศษ 207.00
รหัสสินค้า : 000131
เรียบเรียงโดย อาจารย์ฉวีวรรณ สัตยธรรมและคณะ
  Tell a Friend
ชีวเคมี
ปกติ 250.00
พิเศษ 225.00
รหัสสินค้า : 000067
เรียบเรียงโดย อาจารย์รัชฎา แก่นสาร์ และคณะ
  Tell a Friend
การพยาบาลโรคเลือดในเด็ก
ปกติ 230.00
พิเศษ 207.00
รหัสสินค้า : 000132
เรียบเรียงโดย อาจารย์จารุวรรณ สนองญาติ
  Tell a Friend
พัฒนาการพยาบาล
ปกติ 90.00
พิเศษ 81.00
รหัสสินค้า : 000068
เรียบเรียงโดย อาจารย์สายสวาท เผ่าพงษ์ และคณะ
  Tell a Friend


Total: 40:               
 
   1 2         Go to: Go
//