สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> หมวดหนังสือทั่วไป

หมวดหนังสือทั่วไป


โรคและสมุนไพร
ปกติ 230.00
พิเศษ 184.00
รหัสสินค้า : 000016
เรียบเรียงโดย อาจารย์บุญศรี นุเกตุ และคณะ
  Tell a Friend
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ปกติ 200.00
พิเศษ 100.00
รหัสสินค้า : 000017
เรียบเรียงโดย อาจารย์มกราพันธุ์ จูฑะรสก
  Tell a Friend
คัมภีร์หัตถเวชพรรณนา โรค หัวไหล แขน และมือ
ปกติ 300.00
พิเศษ 270.00
รหัสสินค้า : 000019
เรียบเรียงโดย ดร.วิบูลย์ นุชประมูล และพญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล
  Tell a Friend
เริ่มแรกเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ราคา 80.00
รหัสสินค้า : 000020
เรียบเรียงโดย อาจารย์นิรชร ชูติพัฒนะ
  Tell a Friend
การเรียนการสอนเชิงรุก
ปกติ 100.00
พิเศษ 90.00
รหัสสินค้า : 000038
เรียบเรียงโดย ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย
  Tell a Friend
ระบบสาธารณสุขและการวางแผนงานสาธารณสุข
ปกติ 250.00
พิเศษ 225.00
รหัสสินค้า : 000137
อาจารย์พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ
  Tell a Friend
การบริหารการเงินในสถานบริการสุขภาพ
ปกติ 150.00
พิเศษ 135.00
รหัสสินค้า : 000039
เรียบเรียงโดย นายแพทย์ชูชัย ชำนิ
  Tell a Friend
Paragraph Writing
ราคา 200.00
รหัสสินค้า : 000101
Paragraph Writing
  Tell a Friend


Total: 8:               
 
    
//