โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ
฿210.00 ฿189.00
เรียบเรียงโดย ภญ.เพ็ญนภา ศรีหริ่ง และคณะ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หมวดหนังสือใหม่
  • รหัสสินค้า : 000106

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหามี  10 บท ดังนี้ บทที่ 1  เรื่องยาปราศจากเชื้อ  บทที่ 2 เรื่องคุณลักษณะที่ดีของยาปราศจากเชื้อ  บทที่ 3  เรื่องส่วนประกอบของยาปราศจากเชื้อ  บทที่ 4 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาปราศจาเชื้อ  บทที่ 5 เรื่องการผลิตยาปราศจากเชื้อ  บทที่ 6  เรื่องการเตรียมน้ำที่ใช้ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ  บทที่ 7  เรื่องภาชนะบรรจุยาปราศจากเชื้อ  บทที่ 8  เรื่องการควบคุมคุณภาพยาปราศจากเชื้อ  บทที่ 9 การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย  บทที่ 10 เรื่อง การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อ