โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก

การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1


฿600.00
ผู้แต่ง :แปลและเรียบเรียง งามนิตย์ รัตนานุกุล, วรรณี ตปนียากร และคณะ
เหลือ 10 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หมวดหนังสือแปล
  • รหัสสินค้า : 000001

รายละเอียดสินค้า การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1

 

   

เรียบเรียงตำราทางการพยาบาลเรื่อง Nursing Care Plans & Documentation เป็นกิจกรรมสำคัญของพยาบาลทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติการพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อผู้รับบริการ และเป็นการสื่อสารกับบุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพ คณะผู้แปลเล็งเห็นว่าหนังสือนี้มีเนื้อหาทำให้การปฏิบัติการพยาบาลมีคุณประโยชน์ รวมถึงกระบวนการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางที่ชัดเจน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและบันทึกทางการพยาบาล เล่ม 1