โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก

นวัตกรรมสาธารณสุขไทย


฿200.00
เรียบเรียงโดย อาจารย์สุวาลี ชูเกียรติ
เหลือ 10 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สินค้าโปรโมชั่น
  • รหัสสินค้า : 000034

รายละเอียดสินค้า นวัตกรรมสาธารณสุขไทย

หนังสือนวัตกรรมสาธารณสุข เนื่องจากพิจารณาเห็นว่านวัตกรรมต่าง ๆ มีความสำคัญต่อความเข้าใจสภาพปัญหาสาธารณสุขของชุมชนทั่วประเทศ โดยที่ประสบการณ์การพัฒนางานสาธารณสุขที่ดำเนินการสืบเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน ล้วนเกิดจากความพยายามแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วย เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นวัตกรรมสาธารณสุขไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-8