โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก

ตับอ่อนอักเสบ :ปัญหาการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร การให้การพยาบาลแบบบูรณาการ

฿120.00 ฿108.00
เรียบเรียงโดย อาจารย์พจนา ปิยะปกรณ์ชัย และคณะ
เหลือ 10 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หมวดหนังสือใหม่
  • รหัสสินค้า : 000103

รายละเอียดสินค้า ตับอ่อนอักเสบ :ปัญหาการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร การให้การพยาบาลแบบบูรณาการ

หนังสือ ตับอ่อนอักเสบ : ปัญหาการย่อยและการดูดซึมสารอาหารการให้การพยาบาลแบบบูรณาการ เนื้อหาสาระเป็นลักษณะผสมผสานหลายวิชา ๆ เช่น กายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา หลักการและเทคนิคการพยาบาล เป็นต้น เนื้อหาประกอบด้วย 4 บท 1 แนวคิดของตับอ่อนอักเสบ 2 ผลกระทบของตับอ่อน 3 การประเมินสภาพ 4 การวางแผนการพยาบาล