โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก

แนวคิดทฤษฎี การสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้

฿240.00 ฿216.00
ผศ.ดร.ประกาย จิโรจน์กุล
เหลือ 10 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หมวดหนังสือใหม่
  • รหัสสินค้า : 000127

รายละเอียดสินค้า แนวคิดทฤษฎี การสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้

มีรายละเอียดประกอบไปด้วย การพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการส่งเสิรมสุขภาพ การพัฒนาการของกำหนดนโยลาย และยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค /การเจ็บป่วย ทฤษฎีที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้ ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการนำมาใช้ Transtheoretical Model and Stages of change and Its Application เป็นต้น